Home page > Reálka

Reálka

Od roku 1874 byla zřizována také nižší a vyšší vojenská reálná gymnázia. Nižší reálky poskytovaly potřebné vzdělání pro studia na kadetkách, vyšší reálka, která byla v Hranicích od roku 1875 rovněž jediná pro celou monarchii, připravovala absolventy na studium vojenských akademií.

  

Elitní internátní školy zcela změnily ráz Hranic. Město se stalo místem dlouhodobého pobytu synů z význačných šlechtických rodin a z rodin "horních deseti tisíc". Školy přinesly do ospalého venkovského města bouřlivou konjunkturu místní tovární i řemeslné výroby, přispěly k podstatnému snížení nezaměstnanosti a všestrannému rozvoji kulturního a společenského života. Vedly ovšem také k zostření národnostního napětí. Velitelský a pedagogický sbor škol i jejich rodinní příslušníci byli převážně německého původu. Posílili německou menšinu v honoraci města a při tehdejším nerovném volebním právu umožnili, aby německá menšina obyvatel ovládla městské zastupitelské orgány.

 

 

 

    

 

 

Nahoru