Home page > O nás

O nás

Historie hranické posádky je v mnoha ohledech zcela jedinečná a nemá na území České republiky, respektive bývalého Československa a ještě dříve rakousko-uherské monarchie, obdoby. Díky výjimečnosti c. a k. vojenských ústavů (jezdecká kadetka a vyšší vojenská reálka) a posléze československé vojenské akademie tudy prošla celá řada velmi významných osobností. A to nejen na poli vojenství, ale i polity nebo umění.

Bohatou historii tohoto místa se podařilo pro budoucí generace zachytit především díky několika mužům, kteří hranickým kasárnám věnovali značné úsilí a za to jim bezesporu patří velký dík. Jsou to především pánové Václav Bednář a Petr Cimala. Díky nim, ale třeba i panu Tomáši Pospěchovi vznikla vynikající publikace Orel, lev, svastika a hvězda, webové stránky a celá řada článků, detailně přibližující dějiny dnešních kasáren generála Otakara Zahálky.

Nahoru