Home page > Kadetka

Kadetka

Vojenské školství v habsburské monarchii bylo rozděleno na střední, vyšší a vysoké. V létech 1867-1874 byly jediným druhem středních vojenských škol kadetky. Dosud existující dva druhy kadetů, všemožně zvýhodňování tzv. kadeti císařští z rodin šlechticů a bohatých bankéřů, byrokratů a podnikatelů a kadeti plukovní, délesloužící, kteří výtečným výkonem služby dosáhli hodnost šikovatele (četaře), byli v roce 1867 sjednoceni.

  

Do kadetních škol přijímali zájemce starší 15 let, kteří úspěšně absolvovali nejméně 4 roky gymnázia. Kadetní škola byla čtyřletá a slučovala výuku klasického gymnázia a odborné školy pro přípravu nižších důstojníků. Po jejím skončení byli nejúspěšnější absolventi jmenováni poručíky, ostatní kadety, důstojnickými zástupci. Od roku 1878 do roku 1909 existovala v Hranicích jediná jízdní kadetka pro celou habsburskou monarchii.

   

K osobnostem, které jízdní kadetku navštěvovaly, patří například Oskar Kafka, bratranec světoznámého pražského německo-židovského spisovatele Franze Kafky, slavný americký filmový herec a režisér rakouského původu Erich von Stroheim, novojičínský rodák, vášnivý příznivec automobilového sportu a závodů Formule 1 – manažér týmu Mercedes Alfred Carl Neubauer a mnoho dalších.

   

Nahoru