Úvodem

Vítejte na stránkách, které jsou věnovány vojensky i historicky velmi významným vojenským objektům v Hranicích. V letech 1851 - 1863 zde byl totiž postupně vystavěn komplex vojenských škol, kterému se říkalo vojenské ústavy. Důležitost těchto ústavů za Rakousko-Uherska potvrzují nejen tři návštěvy jeho Veličenstva císaře Františka Josefa a také fakt, že v v letech 1875 až 1918 v Hranicích sídlila jediná vyšší vojenská reálka a také jezdecká kadetka v celé monarchii.

V prosinci 1920 byla v Hranicích zahájena výuka v nově zřízené Vojenské akademii, která připravovala důstojníky československé armády se zaměřením na pěchotu, dělostřelectvo, jízdu i letectvo. Vojenská akademie připravovala důstojníky s výjimkou období druhé světové války až do roku 1950, kdy podle sovětských řádů byla škola přeměněna na učiliště.

Po porážce fašismu byla činnost Vojenské akademie obnovena. V roce 1950 ale zanikla a na jejím základě vzniká Dělostřelecké učiliště. Přes různé reorganizace v roce 1962 vzniká v areálu kasáren výcvikové středisko pro přípravu vojenských specialistů dělostřelectva. Tím byl položen základ pro novodobé pojetí a tradice vojenského školství v Hranicích.

Po roce 1989 dochází k dalším transformacím. Dělostřelecké a raketové útvary byly zrušeny a do jejich prostorů se rozmístil 71.mechanizovaný prapor, 72.mechanizovaný prapor, 7. rota chemické ochrany a 7.ženijní prapor 7. mechanizované brigád.

Dnes je v Hranicích umístěno velitelství 7. mechanizované brigády “Dukelské” a  71. mechanizovaného praporu "Sibiřského".

Nahoru